עקוב אחרינו
  • Facebook App Icon
  • Google+ Classic
  • Twitter Classic
  • LinkedIn App Icon
פוסטים שקוראינו הכי אהבו
פוסטים שהועלו לאחרונה
מילות חיפוש
No tags yet.
ארכיון

כיצד מנסחים שאלת מחקר בעבודת דוקטורט? (או: כיצד מנסחים קושיית מחקר?)

באווירת חג הפסח והקושיות בהגדה, החלטנו להתמקד הפעם בסוגיה של כתיבת שאלת המחקר. מהם הדברים החשובים אליהם צריך לתת את תשומת הלב ומה הדברים המיותרים מהם כדאי להימנע? מה הופך שאלה למחקרית ואיך להגיע אליה בתחום הנחקר?

אז מהי בכלל שאלת מחקר?

שאלת המחקר מגדירה את העניין שהחוקר רוצה להבין, ושעליו המחקר נותן תשובה.שאלת המחקר אמורה לתת לקורא להבין במה הולך לעסוק המחקר ופתרונות לאלו בעיות הוא מתעתד לקרוא בעבודת הדוקטורט (או באותו מחקר).

השאלה צריכה להיות ברורה וממוקדת, על מנת לאפשר לחוקר לענות עליה במהלך עבודת הדוקטורט תוך שהוא מציג את ממצאי המחקר שלו.

הניסוח של שאלת מחקר צריך להיות בנוי כשאלה. כלומר, להתחיל במילה "האם" ולהסתיים בסימן

שאלה (?).

שאלות המחקר מקשרות בין מטרות המחקר, התיאוריה והידע העכשוויים, המחקרים הדומים והתוקף שלהן לכלל שלמות אחידה ובהירה.

בעבודת הדוקטורט יכולות (וצריכות) להיות מספר שאלות מחקר, אשר המענה על כולן ביחד יאפשר השגה של מטרת המחקר.

שאלות המחקר במחקר הכמותי מנוסחות מראש ומהלך המחקר נקבע לפיהן. לעומת זאת, במחקר איכותני, החוקר מתחיל באינטראקציות הנבחנות בקשר לדפוס כללי. מוגדרות שאלות מחקר ראשוניות, אשר נובעות מהסתכלות ראשונית ומציגות בעיות זמניות וכלליות, שבמהלך המחקר תתברר מידת פירוטן.

דוגמאות לשאלות לא טובות:

1. למה ילדים לא מתרכזים?

שאלה זו היא רחבה מידי, אינה ממוקדת ולא מתאימה להוות שאלת מחקר. על אלו ילדים מדובר?

באיזה טווח גילאים? במה הם לא מתרכזים? וכו'.

2. כמה לוחמי חי"ר עברו את הגבול במלחמת יום הכיפורים?

שאלה זו היא שאלה "סגורה" ולכן היא צרה מידי. ניתן לענות עליה במספר אחד והיא אינה

מאפשרת פיתוח דיון.

3. מדוע צפיה בטלנובלות, פוגעת בהתפתחות המוח בגילאי העשרה?

שאלה זו יוצאת מנקודת הנחה, שישנה פגיעה בהתפתחות של המוח בגיל מסויים. נדרש להוכיח

קודם לכן, שאכן ישנה פגיעה בהתפתחות של המוח.

מה התהליך המוביל לכתיבת שאלת מחקר טובה בעבודת דוקטורט?

ראשית, יש לבחור את נושא המחקר, ומכאן לצאת למטרת המחקר. בהמשך, אלו יוכלו להשתנות ע"פ הצורך. לאחר מכן, נוכל להתחיל לכתוב את שאלות המחקר. בין השלבים השונים נדרשת קריאה של החומרים והמחקרים הקיימים בתחום. שאלות המחקר צריכות להתבסס על חומרים אלה ועל סקירת הספרות ואינן יכולות להישען על "תחושות בטן". יש לשים לב שאכן, סך כל שאלות המחקר משיגות את היעד של המחקר ושלא נשארו שאלות נוספות, שמענה עליהן יביא לתוצאות אחרות בדוקטורט או במחקר עצמו.

בעת כתיבת שאלות המחקר חשוב לשים לב למי הקורא. האם המאמר מפורסם בכתב עת מדעי? האם מפורסם לציבור רחב יותר ובעל ידע פחות?

מספר נקודות נוספות למחשבה:

  • כדאי להימנע ממצב של "ירי החץ" ורק לאחר מכן סימון המטרה סביבו - מצב בו אני מחליט איזה מחקר אני רוצה לעשות ורק לאחר מכן חושב על השאלות אותן יפתור.

  • כדאי לבדוק האם אוכל לענות על השאלות ששאלתי במסגרת המחקר - מבחינת הזמן, התקציב והמשאבים האחרים שעומדים לרשותי.

  • האם שאלות המחקר (וגם המחקר עצמו) נדרשות בכלל בעולם?

כעת אנחנו יכולים, עם המידע החדש שיש לנו, לנתח את קושיות הבנים ולבדוק האם מתאימות להיות שאלות מחקר.

הבן החכם שאל: מה העדות והחוקים והמשפטים? הבן הרשע שאל: מה העבודה הזאת לכם? התם: מה זאת? אנחנו עכשיו מבינים שכל הבנים היו צריכים להיות מכונים, כמו הבן הרביעי - אלו שאינם יודעים לשאול, ובודאי שלא שאלה מחקרית עליה יוכלו לבסס עבודת דוקטורט.

יש לכם טיפ נוסף לכתיבת שאלות מחקר לדוקטורט?

שתף אותנו ואלוהי האקדמיה יהיה איתך לנצח

bigstock-casual-senior-man-presenting-h-46570882.jpg

#דוקטורט #phd #שאלתמחקר #ניסוחשאלתמחקר #שלבימחקר