עקוב אחרינו
  • Facebook App Icon
  • Google+ Classic
  • Twitter Classic
  • LinkedIn App Icon
פוסטים שקוראינו הכי אהבו
פוסטים שהועלו לאחרונה
מילות חיפוש
No tags yet.
ארכיון

הגנה על הדוקטורט - מהי ולמה מתבצעת?

הגנה על עבודת הדוקטורט הינה השלב האחרון בתהליך לימודי תואר שלישי. בשלב זה, נדרש הדוקטורנט לענות על שאלות מול ועדה שופטת ובכלל של הפורום הנוכח, על מנת להוכיח, לתאר, להסביר, לחזק ולגבות את המחקר שביצע.

בניגוד למה שנהוג לחשוב, ההגנה אינה מיועדת לבחון רק את המחקר והחוקר ולהציגם באור הראוי להם, ע"פ איכות המחקר, אלא גם את המנחה לדוקטורט, את המחלקה בה בוצע המחקר ולעיתים גם את המוסד בה נכתבה עבודת הדוקטורט. מובן, שהמשמעויות לכך הינן בהקשרים רחבים יותר כמו למשל שיקולי שם מקצועי, יוקרה, חדשנות אל מול שמרנות וכד'.

הועדה השופטת

הועדה השופטת את הגנת הדוקטורט, מורכבת מאנשי מקצוע ואקדמיה, בדרך כלל פרופסורים ודוקטורים, בתחום הנחקר, אשר הוזמנו לקחת חלק בהרכב השופט.

בחירת הועדה הינה, לרוב, תהליך מורכב ומשתנה בין האוניברסיטאות ובין מדינות שונות.

בארץ, למשל, לצורך הגנה על דוקטורט, נהוג שמנחה הדוקטורט מציע מספר שופטים (במקרים רבים אלו אנשי אקדמיה מאוניברסיטאות בחו"ל). לאחר מכן, ועדה נפרדת בוחרת מאותה רשימה ומאנשי אקדמיה אחרים בתחום את הועדה השופטת. הדוקטורנט והמנחה לרוב אינם יודעים מיהם חברי הסגל שהוזמנו לשיפוט.

בארה"ב מצד שני, הנושא משתנה, לאור מספרן הרב של האוניברסיטאות, מטרותיהן והרמה האקדמית שלהן, אך לרוב חברי הועדה השופטת של עבודת הדוקטורט, נקבעים מראש מתוך הסגל האקדמי של המחלקה הרלוונטית.

מהלך ה"הגנה" - הבחינה והשיפוט

ראשית, נדרש הסטודנט להציג את עבודת הדוקטורט שלו, ממצאיה, מסקנותיה ותרומתה המחקרית בפני חברי הועדה השופטת. שלב זה נעשה, למרות, שהנוכחים מתבקשים לקרוא את העבודה טרם ההגנה ואף להגיש את הביקורת הראשונה שלהם לפני ההגנה עצמה.

לאחר מכן, מתחיל שלב השאלות של הועדה את הנבחן. שאלות אלו מתחלקות ל - 2 חלקים עיקריים:

  • שאלות מקצועיות - בנוגע לנושא הנחקר.

  • שאלות "טכניות" - הקשורות ישירות לאופן ביצוע המחקר בפועל: סוגיות של מהימנות, תוקף וכו'.

נציין, כי במקרים רבים, נדרש הנבחן להראות שהוא שולט בהתפתחות האקדמית והמחקרית הרלוונטית בתחומו, גם אם זו אינה משליכה באופן ישיר על המחקר שלו.

לא פעם, אם החל דיון בנוגע לעבודת הדוקטורט בין חברי הועדה אשר לא נוטים להסכים אחד עם השני, זהו "סימן טוב". זאת, מכיוון שמתפתח שיח על הנושא וגם אם טעית, זו כנראה גם נקודה לדיון, שאפילו אנשי אקדמיה בכירים לא מסכימים עליה.

סיכום והערכה

תהליך סיכום ההגנה והערכת הדוקטורנט ע"י הועדה גם הוא משתנה מאד בין האוניברסיטאות בעולם. ישנן אוניברסיטאות המחליטות באותו המעמד האם הדוקטורנט ראוי להיות דוקטור או לא, ועל כן ההודעה מתבצעת באותו היום. אולם, יש גם אוניברסיטאות רבות, אשר חברי הועדה צריכים למלא דפי משוב מובנים וחוות דעת על הנבחן ולהחזיר אותו לאחר מספר ימים קצוב וקבוע מראש. במקרה כזה, הדיקן (בדרך כלל) קורא את חוות הדעת ומחליט על פיהן האם עבודת הדוקטורט תאושר והדוקטורנט יקבל את התואר שלו.

מה דעתכם בנושא?

שתפו אותנו ואלוהי האקדמיה יהיה איתכם לנצח!

בפוסטים הבאים ננסה לתת מספר טיפים באשר לאיך כדאי להתכונן להגנה על עבודת דוקטורט.

shield_PNG1274.png

#דוקטורט #הגנהעלדוקטורט #דוקטורטבחול #phd #לימודידוקטורט #עבודתמחקר #עבודתדוקטורט #תוארמוכר