תהליך הדוקטורט

Choosing a topic

 

If not yet formulated, choosing a research topic will be done with help from your advisor

at PhD. We help

our student focus on the proper and realistic path for their research desires.

PHD Admission

 

After choosing a research topic, PhD Institute will match the universities

that most suitable for your needs. all

of the admission process and administration is being done for you.

First payment

 

Only after you select the university you desire, the first payment is being made. all payments goes directly to the university (and not through us)

Helping you start on your research

 

Before you start, a thorough synopsis of the projected work-to-be will have to be prepared for presentation. From your perspective, this synopsis will be seen as a means to an end. 

Working together along the way

 

PhD advisors will support you along the way. Once the body of the paper has been prepared,

it will need to be presented for evaluation to the university. 

Submitting your dissertation

 

A dissertation is usually about 70 pages in length. Most universities require that the dissertation be defended before the Doctorate can be awarded.

Here is how it is done:

התהליך בו אנחנו בPHD Institute עובדים הינו קל ונוח ונבנה על מנת להבטיח כי הסטודנט יוכל לקבל את כל המידע, להתקבל לאוניברסיטה המתאימה ולהתחיל את המחקר לפני ששילם סכום כלשהו.