האוניברסיטאות מוכרות?
 

כלל האוניברסיטאות המיוצגות על ידינו - מוכרות!

הכרת משרד החינוך

רשימת האוניברסיטאות המוכרות ע"פ אונסקו

מהי אוניברסיטה מוכרת?

 

 

משמעויות

Copyright 2015 PhD Institute All Rights Reserved