כלל האוניברסיטאות המיוצגות על ידינו - מוכרות!

מהי אוניברסיטה מוכרת?

 

אוניברסיטה מוכרת הינה אוניברסיטה אשר קיבלה אישור לפעילות אקדמית מהמועצה להשכלה גבוהה המקומית (במדינה בה נמצאת).

 

מדינת ישראל מחוייבת להכיר גם היא באוניברסיטאות אשר מוכרות בארצן ובתארים שלהן, ע"ב הסכמים בינלאומיים עליהן היא חתומה -אמנת ליסבון. אמנה זו מחייבת הכרה הדדית באוניברסיטאות, וכפי שכלל המדינות החתומות לא יכולות שלא להכיר באונ' תל אביב (למשל), מדינת ישראל לא רשאית שלא להכיר באף אוניברסיטה שקיבלה הכרה במדינתה.

 

יש להדגיש, כי בישראל המל"ג איננו הגוף המכיר בתארים של אוניברסיטאות מחו"ל. ייעודה של המועצה להשכלה גבוהה הוא להתוות את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ בלבד.

רשימת האונ' המוכרות ע"פ אונסקו

 

כל מל"ג של כל מדינה מעביר לאונסקו (ארגון החינוך והתרבות של האו"מ) את רשימת האוניברסיטאות המוכרות במדינה שלו. 

 

מכאן שבאונסקו יש רשימה עם כל האוניברסיטאות המוכרות בעולם אשר תאריהן יהיו מוכרים, על פי חוק, גם במדינת ישראל.

 

אונסקו מפרסם באתרם את רשימת האוניברסיטאות המוכרות באופן שותף, כמו גם מפרסם ספר עב כרס המכיל את הרשימה.

הכרה של משרד החינוך

 

במדינת ישראל, השכר במגזר הציבורי תלוי, בין השאר, ברמה האקדמית של העובד. על כן, הוקם גף מיוחד במשרד החינוך הנועד לבדוק את הזכאות לקבלת אישור לדרוג בשכר עבור בוגרים של אוניברסיטאות זרות. 

 

הגף מעניק אישורי הכרה לטובת דרוג בשכר בלבד ואינו מכיר בצדדים האקדמים של האוניברסיטאות השונות בחו"ל. 

 

על מנת לקבל הכרה של הגף להערכת תארים זרים, האוניברסיטה נדרשת להיות מוכרת (כלומר, מוכרת ע"י המל"ג בארצה ולהופיע ברשימת האוניברסיטאות של אונסקו). כמוכן, נדרשים לימודים (לדוקטורט) של לפחות 3 שנים, כמו גם לבצע הגנה על עבודת הדוקטורט במשרד החינוך עצמו.

 

 

 

 

"UNESCO deals with cross-border

 

higher education and quality

 

assurance, with a special focus on

 

mobility and recognition of

 

qualifications...."

 
 
 

משמעויות

 

לנושא ההכרה ישנן מספר משמעויות:

  1. פיקוח - אונ' מוכרת הינה מוסד אקדמי שיש עליו פיקוח ושתוכניות הלימוד שלו מבוקרות ברמה כזו או אחרת ע"י משרד החינוך במדינה בה קיים.

  2. לימודי המשך - בוגר של אונ' מוכרת יכול להמשיך ללימודים לתואר מתקדם יותר באונ' מוכרת. כלומר, בוגר תואר ראשוןבאוניברסיטה מוכרת אחת זכאי להמשיך לתואר שני או לתואר שלישי בהתאמה, דבר המאפשר ניידות של סטודנטים ממדינה למדינה, תוך המשך לימודיהם מהמקום שבו הופסקו בתחנתם הקודמת, במוסדות מוכרים. כמובן שיש יוצאים מן הכלל וישנן מוסדות מוכרים שיסכים לקבל בוגרים של מוסדות לא מוכרים.

  3. הוראה - בוגרי דוקטורט מאונ' רשאים להיות מרצים באונ' ומכללות בארץ. המכללה המעסיקה, גם היא, בודקת אם המוסד שהעניק את התואר נמצא ברשימת האונ' המוכרות של אונסקו.

  4. שימוש בתואר - ניתן להשתמש בתואר הדוקטור (בקורות חיים, כרטיס ביקור וכו').

 

  • חשוב לציין שכל הרשומים מעלה מתקיימים גם ללא אישור משרד החינוך